Unijna delegacja biznesowa w Dubaju

Dzisiaj mija trzeci dzień Misji Wysokiego Szczebla Unijnego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana w Dubaju. Członkiem delegacji biznesowej towarzyszącej Komisarzowi Hoganowi jest również Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska. Misja rozpoczęła się 16 lutego 2019 r.

Dzisiaj tj. 18 lutego dyrektor PIM Agnieszka Maliszewska uczestniczyła w śniadaniu z Komisarzem Philem Hoganem, podczas którego poruszone zostały kwestie dotyczące problemów sektora mleczarskiego. Ponadto Delegacja Biznesowa uczestniczy w Forum biznesowym „Prowadzenie interesów w ZEA i poza – sektor rolno-spożywczy”. Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka w dalszym ciągu odbywa liczne spotkania biznesowe, podczas których prezentowała polski sektor mleczarski.

Do maja br. nastąpią zmiany dotyczące exportu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mają mieć miejsce m.in. zmiany w pobieraniu próbek i testowaniu żywności, kontrola wysyłanych produktów, jak również nadzór nad żywnością importowaną i eksportowaną czy też przeprowadzanie inspekcji we wszystkich zakładach przetwórstwa żywności.
 
Przemysł spożywczy ma używać odpowiednich procesów i technologii. Konsumenci będą dokonywać zakupów produktów mleczarskich w sposób odpowiedzialny i selektywny.
 

Uczestnictwo przedstawiciela PIM w Misji Wysokiego Szczebla Komisarza Phila Hogana do Dubaju sfinansowane jest z Funduszu Promocji Mleka.