Unijne ceny płacone za mleko wzrosły

Wrzesień okazał się dobrym miesiącem dla kieszeni rolników. Cena płacona za mleko wzrosła średnio o 2,26% za 100 kg surowca w porównaniu z cenami płaconymi w sierpniu w krajach UE-28 według Eurostatu.
W Polsce wzrost ten był nieco słabszy i wyniósł 1%, co daje około 0,29 EUR/100 kg więcej niż w poprzednim miesiącu . Największy wzrost zanotowano w Irlandii, 7,9% czyli 2,53 EUR/100 kg, natomiast najsłabiej wypada Dania, będąca jedynym krajem, w którym zyski w perspektywie miesięcznej spadły o 0,4%, co wynosi 0,15 EUR.
Jeśli chodzi o największych producentów mleka w Europie, najlepiej wypada Wielka Brytania ze wzrostem 5,7% (1,75 EUR/100 kg). Francja i Niemcy osiągnęły taki sam wynik, tj. 2,6%, co daje 0,94 EUR w przypadku Francji i 0,87 EUR w Niemczech. Poziom cen w Holandii pozostał na poziomie sprzed miesiąca.