Hanan Ali Abdulla

Naczelnik Wydziału Rejestracji Artykułów Spożywczych i Oceny Etykiet Bezpieczeństwa Żywności w Rządzie w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Hanan Ali Abdulla uzyskała w 2013 roku tytuł licencjata w dziedzinie nauk zdrowotnych ze specjalizacją w zakresie żywienia oraz dyplom z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Zayed w Dubaju. W 2019 podjęła studia magisterskie w dziedzinie porządku publicznego ze specjalizacją zdrowotną w rządowej szkole Mohammed bin Rashid. Hanan Ali Abdulla czuwa nad prawidłowym rejestrem i klasyfikacją produktów spożywczych, co umożliwia sprawny import tych produktów. Dba ona również o system śledzenia żywności, dzięki czemu zapewnione jest bezpieczeństwo produktów spożywczych. Do jej zadań należy również prowadzenie konsultacji dotyczących etykietowania żywności oraz zapewnienie wsparcia sprzedawcom i producentom w zakresie wypełniania standardów co do importu, narzuconych przez Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz GSO Gulf Cooperation Council – Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Jest również członkiem Krajowej Rady ds. Standardów Żywieniowych i Rolniczych w ZEA. W 2017 została wybrana na Wyższego Specjalistę ds. Obsługi Klienta w programie Excellence Rządu w Dubaju.

Tommaso Mario Abrate

Wiceprzewodniczący Copa-Cogeca

Tommaso Mario Abrate urodził się w rodzinie o tradycjach rolniczych. Już w bardzo młodym wieku zaangażował się w działalność w organizacjach producenckich – w 1981 roku został wybrany na prezesa nowo założonego Cooperativa Piemonte Latte. Od 1994 roku był regionalnym prezesem Fedagri Piemonte, które skupia wszystkie spółdzielnie z sektorów rolniczo-spożywczych z północnozachodnich Włoch. Na szczeblu krajowym pełnił funkcję przewodniczącego Fedagri-Confcooparetive, najbardziej reprezentatywnej organizacji włoskiej. Pan Abrate silnie wspiera systemy CHNP. Jest również zaangażowany w pracę w instytucjach europejskich. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego grupy roboczej Copa-Cogeca ds. mleka i produktów mlecznych od czerwca 2010 roku. W czerwcu 2012 został wybrany na wiceprzewodniczącego grupy doradczej ds. mleka, natomiast w listopadzie 2015 został przewodniczącym grupy dialogu społecznego ds. Mleka w DG Agri, którą to funkcję pełnił do listopada 2017.

Aleksander Anton

Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA

Kieruje pracami organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA jest reprezentantem interesów europejskich przetwórców mleka w UE.

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Jan Krzysztof Ardanowski, pochodzi z rodziny zajmującej się rolnictwem od wielu pokoleń. Własne gospodarstwo rolne prowadzi wspólnie z żona od 1983 roku. Od samego początku swojego życia zawodowego zajmuje się sprawami rolnictwa, rolników i mieszkańców polskiej wsi. W latach 1992 – 2002 – pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, a w latach 2003–2007 szefował Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Pełnił również mandat radnego w sejmiku kujawsko-pomorskim w latach 1998-2002 i 2010-2011. Od roku 2005 do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2008 – 2010 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji. W VIII Wiceprzewodniczący komisji rolnictwa i w komisji ds. energii i skarbu państwa. Od 20 czerwca 2018 minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Andrzej Babuchowski

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego – IIPM

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych ustanowionej przez Komisję Europejską.

Chris Carson

Radca Rolny w Przedstawicielstwie Nowej Zelandii w Unii Europejskiej

Chris Carson jest doradcą ds. rolnictwa w Stałym Przedstawicielstwie Nowej Zelandii w Brukseli. W tej roli pracuje nad kwestiami rolnymi i innymi gałęziami przemysłu, zwłaszcza tymi, które wpływają na globalne i dwustronne stosunki handlowe Nowej Zelandii oraz na kwestie takie jak zmiany klimatu. Współpracuje z odpowiednikami w Komisji UE, w państwach członkowskich UE oraz w organizacjach międzynarodowych. Zanim został mianowany doradcą, Chris był dyrektorem ds. Polityki międzynarodowej w ministerstwie ds. sektorów produkcji podstawowej MPI w Nowej Zelandii. Obowiązki dyrekcji obejmują handel, negocjacje i wdrażanie umów wielostronnych i dwustronnych, kwestie środowiska międzynarodowego, w tym negocjacje w sprawie zmian klimatu i światowy sojusz na rzecz badań gazów cieplarnianych w rolnictwie, międzynarodowe zagadnienia związane z rybołówstwem, międzynarodowe organy ustalające normy i międzynarodowe zagadnienia dotyczące leśnictwa. W ramach tej roli kierował Nową Zelandią w negocjacjach rolniczych WTO w latach 2003-2008. Chris pracował również jako doradca w Departamencie Rolnictwa i Towarów Światowej Organizacji Handlu 1990-1997 oraz w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 1985-1988, koncentrując się na kwestiach handlu rolnego.

Paolo De Castro

Wiceprzewodniczący Europejskiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Paolo De Castro jest członkiem Parlamentu Europejskiego od lipca 2009 roku. Stał na czele Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2009-2014, był również szefem zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego podczas całego procesu reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014/2020. Wybrany ponownie w lipcu 2014, Paolo De Castro jest obecnie pierwszym wiceprzewodniczącym Europejskiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Frédéric Chausson

Coop de France, Dyrektor Depratamentu Spraw Publicznych i Stosunków Zewnętrznych w Sodiaal

Frédéric odpowiada za dział Spraw Publicznych I Stosunków Zewnętrznych w Sodiaal, największej spółdzielni mleczarskiej we Francji. Pracuje dla Sodiaal od ponad 10 lat, podczas których sprawował różne funkcje, głównie związane ze spółdzielczością. Wcześniej był managerem Francuskiego Stowarzyszenia Mleczarzy, a także pracował dla Cniel, francuskiej organizacji międzybranżowej oraz dla francuskiego Ministerstwa Rolnictwa.

Alo Duffy

Przewodniczący Grupy Zadaniowej Copa-Cogeca ds. Brexitu

Alo Duffy jest Przewodniczącym Grupy Zadaniowej Copa-Cogeca ds. Brexitu od października 2017 roku. Rolnik zajmujący się mleczarstwem, pochodzący z hrabstwa Monaghan, po raz pierwszy został wybrany jako członek zarządu Lakeland Dairies w 2010, natomiast w 2014 został jej przewodniczącym. Posiada dyplom w dziedzinie zarządzania korporacyjnego działu spożywczego Uniwersytetu College Cork, który ukończył w ramach programu ICOS Skillnet w zakresie kierunku strategicznego i nadzoru korporacyjnego w irlandzkich firmach spożywczych. Jest członkiem zarządu Irlandzkiego Stowarzyszenia Organizacji Spółdzielczych ICOS. ICOS reprezentuje ponad 130 spółdzielni i organizacji na terenie Irlandii, w tym najważniejsze spółdzielnie przetwórstwa mlecznego oraz krajowe rynki handlu żywym inwentarzem.

Hans Foldenauer

Bundesverband Deutscher Milchviehhalter

Pan Foldenauer pochodzi z Irsee w regionie Allgäu. Urodził się w 1957 roku. Posiada wykształcenie w dziedzinie bankowości oraz rolnictwa. Sprawował funkcję w radzie gminy, a także był zastępcą burmistrza Irsee. W 1998 roku został jednym z założycieli BDM e. V., gdzie jest członkiem rady założycielskiej i rzecznikiem prasowym. Pan Foldenauer jest również odpowiedzialny za strategie polityczne i komunikację. Posiada gospodarstwo liczące 250 hektarów gruntów rolnych oraz 95 krów, w którym stosuje odnawialne źródła energii.

Lotta Folkesson

Przewodnicząca Komitetu Kobiet Copa

Lotta Folkesson jest przewodniczącą Komitetu Kobiet Copa Cogeca. Jest również aktywnie działającym rolnikiem i członkiem zarządu Szwedzkiej Federacji Farmerów LFR. Od 1989 Lotta wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne w północnej Szwecji, w Selsbergu. Całość ich gospodarstwa to 70 hektarów gruntów uprawnych i 600 hektarów lasu. Lotta prowadzi również szkółkę leśną, w której posiada dwie grupy maszynowe i zatrudnia 12 pełnoetatowych pracowników. Jej rodzina posiada również firmę zarządzającą nieruchomościami oraz przedsiębiorstwo żeglugowe. Lotta jest obrończynią praw kobiet poprzez ochronę, rozwój i wspieranie roli kobiet w UE.

Marie-Christine Le Gal

Radca Rolny w Polsce, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii

Marie-Christine Le Gal jest pracownikiem Ambasady Francji w Warszawie od grudnia 2018 roku. Poprzednio pracowała we francuskim ministerstwie ekonomii i finansów w Paryżu. Marie-Christine jest również doktorem nauk weterynaryjnych.

Jukka Likitalo

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Jukka Likitalo przewodniczy Eucolait – organizacji, od 2014 roku która reprezentuje interesy prawie 500 firm zajmujących się handlem z całej Europy. Do jego obowiązków na co dzień należy zarządzanie organizacją oraz jej reprezentowanie, polityka dotycząca sektora mleczarskiego oraz analizy rynkowe, jak również udzielanie porad członkom organizacji. Jukka pełni również funkcję skarbnika w Europejskim Komitecie ds. Handlu Artykułami Rolno-Spożywczymi. Poprzednio pracował jako doradca prawny Eucolait oraz zajmował się kwestiami związanymi z rybołówstwem w Komisji Europejskiej. Posiada dyplom z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego Uniwersytetu w Nicei. Ukończył również zarządzanie w Solvay Business School w Brukseli.

Tiina Linnainmaa

Wiceprezes Konfederacji Fińskich Spółdzielni Pellervo

Tiina Linnaimaa jest rolnikiem zajmującym się produkcją mleka. Pochodzi z Finlandii, gdzie wspólnie ze swoim mężem Risto prowadzi gospodarstwo mleczne, składające się z 70 krów. Posiadają również 110 ha gruntów rolnych oraz 50 ha lasu. Tiina jest również wiceprezesem Konfederacji Fińskich Spółdzielni Pellervo i członkiem rady nadzorczej spółdzielni mleczarskiej Länsi-Maito Valio.

Thomas Magnusson

Przewodniczący Cogeca

Thomas Magnusson prowadzi wraz z synem gospodarstwo mleczne mieszane z udziałem leśnictwa poza miastem Växjö w Południowo-Centralnej Szwecji. W życiu prywatnym jest żonaty i posiada troje dzieci. Starszy doradca ds. rozwoju spółdzielczości w Federacji Farmerów Szwedzkich. W 2005 roku został członkiem zarządu grupy Lantmännen. Od listopada 2012 Pan Magnusson jest drugim wiceprzewodniczącym Cogeca. Wcześniej sprawował również funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Federacji Farmerów Szwedzkich.

Agnieszka Maliszewska

Organizator Międzynarodowego Forum Mleczarskiego

Prezes Zarządu First Communications, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, ekspert rynku mleka i polskiej branży mleczarskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Brigitte Misonne

Pełniąca obowiązki Szefa Departamentu ds. Produktów Zwierzęcych w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej

Brigitte Misonne ukończyła Uniwersytet Saint Louis w Brukseli. Przez 18 lat pracowała dla Eucolait jako doradca, udzielając rad firmom mleczarskim na temat ustawodawstwa unijnego, mającego wpływ na handel produktami mleczarskimi. Od 2008 roku jest członkiem Komisji Europejskiej. W latach 2010-2012 Brigitte była specjalistą oraz analitykiem rynku mleka i produktów mlecznych w departamencie ds. Produktów Zwierzęcych w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aktualnie sprawuje tam funkcję Kierownika Oddziału ds. Mleka i Produktów Mlecznych od 2012, Zastępcy Kierownika Oddziału ds. Produktów Zwierzęcych od 2015 Pełniącej Obowiązki tego Oddziału od 2019.

Michel Nalet

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA

Stoi na czele EDA – organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA reprezentuje interesy europejskich przetwórców mleka w UE.

Mieczysław Obiedziński

Dyrektor operacyjny TÜV SÜD Polska

Certyfikowany auditor wiodący TÜV SÜD w zakresie norm i standardów: ISO 9001:2015, HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000 Food, Packaging, BRC Food, Packaging, Storage & Distribution, Agents & Brokers, FAMI-QS, QS Standard, GMP B4, VLOG, V-Label, PIM “Bez GMO”. Absolwent Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i auditowania procedur i systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, które zdobywał podczas współpracy z producentami i sieciami handlowymi od 2003 roku. Od 2006 roku związany z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako trener TÜV SÜD Akademia i auditor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W trakcie trwania kariery zawodowej zrealizował ponad 600 projektów, związanych z wdrażaniem i audytowaniem.

Jakub Olipra

Ekonomista w Credit Agricole Bank Polska

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej SGH w Warszawie. Doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Od 2015 r. ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych banku Credit Agricole, gdzie odpowiada za analizy dotyczące sektora rolno-spożywczego. W 2016 r. został wyróżniony w konkursie Narodowego Banku Polskiego na najlepsze propozycje reform polskiej gospodarki za pracę pt. „Uwolnić potencjał polskiej wsi”. Laureat czołowych miejsc w konkursie Rzeczpospolitej na najcelniejsze prognozy cen surowców rolnych w 2017 r. 1 miejsce w prognozach o horyzoncie miesięcznym i 2 miejsce w prognozach o horyzoncie kwartalnym. W latach 2017-2018 współpracował z Polską Izbą Mleka przygotowując komentarze do Insidera oraz Analizy Miesięcznej.

Pekka Pesonen

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca

Pekka Pesonen jest Sekretarzem Generalnym Copa, reprezentującej europejskich rolników i Cogeca, reprezentującej europejskie spółdzielnie rolnicze, które razem odpowiadają za 70 krajowych organizacji rolniczychz całej Europy. Wcześniej, piastował funkcję Sekretarza Stanu w Fińskim Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa. Co więcej, pan Pesonen rozwijał swoje doświadczenia zawodowe lobbując na szczeblu europejskim za interesami fińskich rolników, leśników MTK i SLC oraz spółdzielni rolno-leśniczych Pellervo. W latach 90-tych pracował w departamencie handlu i marketingu w Valio, fińskich firmie mleczarskiej. Był również członkiem grup doradczych wysokiego szczebla, zajmujących się przygotowaniem polityki unijnej. Jest wykwalifikowanym agronomem oraz mężem i ojcem trójki dzieci.

Jakob Reinhold

Wydział Ekonomiczny, Ambasada RP w Niemczech

Jakob Reinhold pochodzi z regionu Weser-Ems w Niemczech, konkretnie z gminy Ammerland. Jest to piąty największej co do produkcji mleka region w UE. Z tego względu rolnictwo towarzyszyło mu ściśle przez całe życie. Od początku 2019 r. pracuje w Ambasadzie RP w Berlinie, gdzie jest odpowiedzialny za tematy w obszarze rozwoju mobilności i infrastrukturę cyfrową w DE. Ponadto od początku swojej działalności pracuje nad wzmocnieniem niemiecko-polskiej współpracy między młodymi ludźmi w rolnictwie.

David Richmond

Menedżer ds. strategii handlowych EMEA w Fonterra Co-Operative Group

David jest dumnym Nowozelandczykiem i członkiem rodziny Fonterra. Fonterra jest największą organizacją w Nowej Zelandii i światowym liderem w produkcji mleka i eksportera, zatrudniającą 22000 osób na całym świecie. Zajmuje się zaopatrywaniem w produkty mleczarskie miliardy konsumentów na całym świecie. Podczas swojej siedmioletniej pracy w firmie Fonterra David pełnił ważną funkcję w obszarach zaopatrzenia w mleko, działania globalne i globalny łańcuch dostaw. David jest obecnie odpowiedzialny za strategię handlu i interesariuszy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. David posiada stopień inżyniera Handlu i Administracji Uniwersytetu Wiktorii w Wellington, stopień magistra z zarządzania, relacji przemysłowych i prawa handlowego; stopień honorowy Inżyniera Uniwersytetu w Auckland, specjalizacja – przemiany organizacyjne i innowacje; stopień honorowy Magistra Handlu Uniwersytetu w Auckland, specjalizacja – zarządzanie strategiczne.

Kinga Sieradzon

Dyrektor generalny Tetra Pak

Kinga Sieradzon pełni funkcję dyrektor generalnej firmy Tetra Pak na rynkach polskim, czeskim, słowackim i węgierskim. Obecnie od kilku lat kieruje całokształtem działań operacyjnych firmy na podległych rynkach, gdzie wraz z zespołem wspiera klientów firmy, oferując im innowacyjne rozwiązania dopasowane do ich konkretnych potrzeb i pozwalające im budować przewagę w obecnym konkurencyjnym środowisku biznesowym. To absolwentka Skandynawistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca MBA ze szwajcarskiego Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania – Institute of Management Development. Pracę w Tetra Pak rozpoczęła w 1994 r. W 2001 r. objęła stanowisko dyrektora ds. wsparcia dla biznesu na region Europy i Afryki. W 2002 r. została dyrektorem serwisu i sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią, a w 2010 r. – dyrektorem sprzedaży na rynku polskim, czeskim, słowackim i węgierskim. Kolejnym krokiem w jej karierze było objęcie stanowiska dyrektora ds. zarządzania klientami strategicznymi w ramach struktury Customer Management w głównej siedzibie Tetra Pak w Szwajcarii. Kinga Sieradzon wróciła do zarządzania strukturą regionalną Tetra Pak po okresie współpracy z największymi globalnymi klientami firmy, podczas którego zdobyła wszechstronne doświadczenie na rynku międzynarodowym, co uzupełnia jej szeroką wiedzę o rynkach Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Jacek Strzelecki

Ekspert rynku rolnego i chińskiego

Rocznik 1973. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również język chiński na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem gospodarczym Chin. Przez wiele lat był również dziennikarzem, specjalizującym się w tematyce prawno-gospodarczej. Autor kilkuset tekstów i analiz na temat chińskiej gospodarki i finansów. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu Narodowego Banku Polskiego dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego za teksty na temat chińskiego rynku finansowego. Od wielu lat specjalizuje się w chińskim rynku rolno-spożywczym oraz chińskim prawie bezpieczeństwa żywności. Wspiera działania Polskiej Izby Mleka w Chinach. Konsultant, prelegent, doradca.

Jana Sutenko

Analityk w IEG Vu Agribusiness Inteligence/Informa

Jana Sutenko dołączyła do zespoły IEG Vu we wrześniu 2017 roku jako analityk ds. rynku mleka. Pochodząca z Litwy Jana mówi płynnie kilkoma językami, co pozwala jej na wyjątkowo wnikliwą obserwację rynków produktów rolno-spożywczych Europy Wschodniej, Rosji i Unii Europejskiej. Jej specjalność to analizowanie światowych przepływów handlowych oraz badanie konsekwencji rosyjskiego embargo na handel produktami rolno-spożywczymi. Jana systematycznie uczestniczy w konferencjach i targach sektora mleczarskiego w Europie i na świecie. Od momentu dołączenia do organizacji, obszary, którymi się zajmuje wykraczają poza mleczarstwo.

Mary Thurston

Ambasador Nowej Zelandii w Polsce, na Ukrainie, Łotwie, Litwie, w Estonii i Gruzji

Mary Thurston została powołana na Ambasadora Nowej Zelandii w Polsce, na Ukrainie, Łotwie, Litwie, w Estonii i Gruzji w lipcu 2017 r. Mary jest zawodowym dyplomatą, której wcześniejsze zagraniczne delegacje obejmowały Singapur i Wyspy Salomona. Pracowała w Wellington przy negocjacjach Partnerstwa Transpacyficznego umowy o wolnym handlu i przy relacjach dwustronnych z Vanuatu i francuskimi terytoriami na Pacyfiku. Mary posiada stopień honorowego licencjata z angielskiego i francuskiego, który uzyskała na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz podyplomowy certyfikat edukacji z Uniwersytetu w Yorku. Mówi po francusku, hiszpańsku, w języku pijin używanym na Wyspach Salomona, a obecnie uczy się języka polskiego.

Janusz Turowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przez ponad 20 lat prowadził Pracownię Analizy Paliw i Spalin na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, która ściśle współpracowała z zakładami mleczarskimi w procesie modernizacji urządzeń kotłowych. Jest członkiem Stałej Komisji MFM IDF/FIL ds. Środowiska, w której bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu biuletynów dotyczących aktualnych zagadnień technicznych i środowiskowych. W ostatnich pięciu latach uczestniczy w pracach Europejskiego Biura IPPC nad nowym dokumentem referencyjnym Najlepszej Dostępnej Techniki BAT dla przemysłu spożywczego.

Valentina Zanetti

Export Manager w Zanetti SPA, wiceprzewodnicząca “Young Dairy Committee” w ASSOLATTE

Valentina dołączyła do zespołu Zanetti SPA, rodzinnej firmy, w roku 2015, i zajmuje się głównie eksportem wewnątrz UE. Wspiera również swojego ojca, Attilio Zanetti’ego w kwestiach związanych z globalnym handlem. Valentina skończyła studia w Londynie i zdobyła szerokie doświadczenie pracując w różnych sektorach, od finansowego do spożywczego, w Londynie, Frankfurcie i Pekinie, aby przygotować się do wsparcia piątej generacji w rodzinnej firmie, produkującej od 1900 roku wysokiej jakości sery ChNP chroniona nazwa pochodzenia, jak Grana Padano czy Parmigiano Reggiano. Mówi po włosku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i francusku. Valentina aktywnie działa w ASSOLATTE, włoskich Stowarzyszeniu Przemysłu Mleczarskiego, w którym jest członkiem zarządu młodych przedsiębiorców mleczarskich. Kiedy akurat nie podróżuje po Europie lub świecie promując wysokiej jakości włoskie sery, najprawdopodobniej wędruje po Dolomitach, jeździ na nartach, ćwiczy jogę lub odpoczywa z lampką wina, której oczywiście towarzyszy wyśmienity ser – jej pasja.