Program

1. Dzień

4 września 2019 r.

13:30

Rejestracja gości

Uroczyste otwarcie

Sesja I. Sytuacja na światowym, unijnym i polskim rynku mleka

Perspektywy WPR w Europie

Sytuacja rynków mleka z punktu widzenia EDA

Sytuacja na polskim, europejskim i światowym rynku a wspólna polityka rolna. Francuski punkt widzenia

Kolejny rok, kolejny kryzys: perspektywy z Nowej Zelandii na podstawie Spółdzielczości Mleczarskiej

Czy to koniec podwyższonej zmienności cen na rynku mleka?

Zrównoważona przyszłość sektora mleczarskiego

Panel dyskusyjny

Przerwa kawowa

Sesja II. Światowy handel produktami mleczarskimi

Handel produktami mlecznymi: rozwój i perspektywy

Europejskie przepływy handlowe w 2018 r. i możliwości ich ekspansji

Rozwój mleczarstwa a sprawy klimatyczne i środowiskowe

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym - czy to wystarczy?

Nowe wyzwania stawiane opakowaniom w kontekście wymagań ekonomii cyrkularnej

Ślad węglowy branży mleczarskiej - Nowa Zelandia i inicjatywy globalne

Panel dyskusyjny

Kolacja plenerowa

2. Dzień

5 września 2019 r.

9:00

Sesja III.BREXIT i jego skutki dla europejskiego mleczarstwa

14:00

Polskie mleczarswo, a Brexit

Skutki Brexitu dla europejskiego rolnictwa i sektora mleczarskiego

Sytuacja na francuskim rynku mleka i konsekwencje Brexitu

Brexit i jego skutki dla europejskiego sektora mleczarskiego

Jakie są konsekwencje Brexitu dla włoskich spółdzielni mleczarskich?

Panel dyskusyjny

Lunch/Przerwa kawowa

Sesja 4: Innowacyjne spojrzenie na rynek mleka

Import produktów spożywczych w Dubaju - omówienie procedur i regulacji

Certyfikacja standardów jakości i bezpieczeństwa – budowanie zaufania i wartości dodanej

Kierunki innowacji produkcyjnych (hodowlane, technologiczne, bezpieczeństwo żwyności) i produktowych w chińskiej branży mleczarskiej

Transformacja cyfrowa w niemieckim sektorze mleczarskim

Smart Infrastructure - bezpieczeństwo i efektywność energetyczna

Aperitif

Uroczysta kolacja

Gala Rozdania Nagród 17 FSM

3. Dzień

6 września 2019 r.

9:00

Ladies Day

Rola kobiet w światowym sektorze mleczarskim, perspektywy i wyzwania przed którymi stoją liderki światowego mleczarstwa.

let checkStorageForButtonClicked = sessionStorage.getItem('homePageProgramButtonClicked') console.log('checkStorageForButtonClicked value:', checkStorageForButtonClicked) if (checkStorageForButtonClicked == 'firstDay') { sessionStorage.setItem('homePageProgramButtonClicked', ''); setTimeout(function() { jQuery('.computer.only.row .ui.teal')[1].click();}, 1000) } else if (checkStorageForButtonClicked == 'secendDay') { sessionStorage.setItem('homePageProgramButtonClicked', ''); setTimeout(function() { jQuery('.computer.only.row .ui.teal')[2].click();}, 1000) } else if (checkStorageForButtonClicked == 'thirdDay') { sessionStorage.setItem('homePageProgramButtonClicked', ''); setTimeout(function() { jQuery('.computer.only.row .ui.teal')[3].click();}, 1000) }